راه های ارتباطی

همکاری

ایمیل
neozarin.support@gmail.com
شماره تماس
۰۲۱-۴۱۲۳۹

اخبار

ایمیل
neozarin.support@gmail.com
تلفن
۰۲۱-۴۱۲۳۹

تیم فنی

ایمیل
neozarin.support@gmail.com
تلفن
۰۲۱-۴۱۲۳۹

واحد فروش

ایمیل
neozarin.support@gmail.com
تلفن
۰۲۱-۴۱۲۳۹

ادرس

تهران

یوسف آباد

کوچه بیستم، پلاک ۶۱، واحد۲

تهران

یوسف آباد

میدان سلماس ساختمان بیستم واحد ۳